Vastuullisuus

Eettisyys

Mecapinta on sitoutunut hyvään hallintotapaan ja eettiseen toimintaan. Noudatamme meitä koskevia lakeja ja asetuksia, ja seuraamme aktiivisesti niiden kehitystä varmistaaksemme jatkuvan lainmukaisuuden.

Tuotamme asiakkaillemme laadukasta pintakäsittely- ja lasermerkintäpalvelua tuloksekkaasti ja oikea-aikaisesti tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Palvelemme asiakkaita joustavasti, ottaen asiakastyytyväisyyden huomioon kaikissa vaiheissa.

Laadukkaan ja vastuullisen toimintamme perustana on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Huolehdimme henkilöstömme jatkuvasta koulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä sekä ylläpidämme ja kehitämme jatkuvasti ammatti- ja asiakaspalvelutaitojamme.

Kunnioitamme työntekijöidemme oikeuksia ja noudatamme työasetuksia tarkasti. Tarjoamme työntekijöillemme turvallisen ja terveellisen työpaikan ja edistämme monimuotoisuutta, osallisuutta ja rehellisyyttä.

Pidättäydymme kaikesta korruptiosta, kiristyksestä ja lahjonnasta ja noudatamme lakeja ja säännöksiä, jotka kieltävät lapsityövoiman, pakkotyön, nykyaikaisen orjuuden ja ihmiskaupan. Emme käytä pinnoitusmetalleja, jotka on tuotettu lapsityövoiman avulla, ja vaadimme kemikaalitoimittajiltamme raportit raaka-aineiden alkuperästä varmistaaksemme, että ne eivät tule konfliktialueilta.

Olemme sitoutuneet laatu- ja ympäristöpäämääriin sekä jatkuvaan kehitykseen ja noudatamme kansainvälisiä laatu- ja ympäristöstandardeja SFS EN ISO 9001 ja SFS EN ISO 14001.

Ympäristö

Yrityksemme tarjoamat pintakäsittelypalvelut pidentävät merkittävästi metallikappaleiden kestävyyttä, korroosionkestoa ja käyttöikää, mikä vähentää uusien tuotteiden valmistustarvetta ja raaka-aineiden kulutusta. Myös kierrätettävyys säilyy pinnoitetuilla kappaleilla hyvänä.

Yrityksellämme on ISO 14001 sertifioitu ympäristönhallintajärjestelmä ja olemme sitoutuneet minimoimaan toiminnasta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia, joista olennaisimpia ovat energian- ja vedenkulutus, kemikaalien käyttö ja jätteet.

Ympäristöhaittoja vähennetään esimerkiksi investoimalla automaatioon, joka mahdollistaa entistä pienemmän veden- ja energiankulutuksen prosesseissa. Jätevesien käsittelyssä noudatetaan tiukasti lupa-arvoja ja jätesakasta eroteltavissa olevat metallit päätyvät kierrätykseen.

Yrityksemme 200:n paneelin aurinkovoimala tuottaa puhdasta energiaa yrityksemme tarpeisiin. Voit katsoa aurinkovoimalan tunnuslukuja ajantasaisesti tästä linkistä

Mahdolliset suuronnettomuuden vaarat on tunnistettu riskikartoitusten ja asiantuntijoiden avulla. Selvityksissä ja analyyseissä ilmenneet vaarat on pyritty poistamaan kokonaan. Jäännösriskejä on pienennetty ohjeiden, teknisten järjestelmien, systemaattisen kunnossapidon ja koulutuksen avulla. Tutustu Mecapinnan turvallisuustiedotteeseen.

Laatu

Panostamme voimakkaasti korkeaan laatuun ja sarjojen tasalaatuisuuteen. Korkea laatu perustuu osaavaan henkilökuntaan, moderniin tuotantoteknologiaan ja ISO 9001 laatujärjestelmään.

Pintojen paksuus mitataan röntgenlaitteilla, joilla voidaan mitata myös monikerroksisia pintoja. Kaikille tuotteille tehdään kappalekohtainen lopputarkastus. Samalla tarkastetaan myös sarjojen tasalaatuisuus sekä teknisesti että visuaalisesti. Tuotteisiin ei jää tarkastuksessa naarmuja, kolhuja, likaa eikä sormenjälkiä. Lopputulos viimeistellään asianmukaisella pakkaamisella sekä kuljetussuojilla.

Kysyttävää?